Services

Vi är specialister inom datadriven marknadsföring. Genom att skapa processer och stötta med operations får våra uppdragsgivare högre utväxling på investeringar inom Martech

Software

Om System

Historiken gällande utveckling och tillgång till system gällande strukturering och nyttjande av kunddata tog på allvar sin början på 90 talet med CRM systemen, därefter kom Marketing Automation systemen och 20 talet kommer präglas av att använda Customer Data Platforms för att kunna vara relevant i mötet med kund.

Custobar CDP

Vi är partner med Custobar, en CDP i vilken vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att strukturera kunddata och göra den tillgänglig för marknad, kundtjänst, sälj, ehandel och alla kanaler där du möter kunden. 

Imarqet

Genom vårt dotterbolag Imarqet har vi utvecklat appar för olika smarta funktioner, tex personalisering av content i CMS utifrån data i CDP eller CRM systemet.

Management Services

Academy

En av grundstenarna till förändring är en gemensam syn av var man står och vad som händer i omvärlden. Genom vår modell för micro utbildning genom att upptäcka, reflektera och dela kunskaper i organisationen skapas samsyn och driv för att stärka bolagets konkurrenskraft

CX som strategi för transformation

Vår modell för att använda kundresan och kundupplevelse som bärande strategiskt verktyg skapar ett utifrån och in fokus på allt från skapande av innehåll till val av teknisk lösning i martech världen.

IT - Martech Setup & Kompetens

Att Marknadsföring blivit allt mer IT frågor under senaste tiden är ett understatement. För att lyckas behövs både management inom de olika delarna förstå varandra och rätt kompetens och teknisk setup behöver finnas på plats. Vi hjälper dig att skapa samsyn och att få rätt Martech och rätt kompetens på plats

Operation Services

Martech Evaluation & Upphandling

Vår metod för att välja till och välja bort tekniska plattformar utgår från kundresan vilket gör att din martech suite håller länge. 

Vi hjälper företag med upphandlningar implementering och avveckling av martech lösningar

Ondemand Campaigns

Vi utforskar ständigt nya sätt att bygga kampanjer som ska drivas av data. 

Vi fungerar ofta som resurs när det gäller att identifiera gap i kundresan där datadrivna kampanjer gör störst nytta för dig som driver affären och för kunden som vill ha relevant information.

MA Software operations

Vi hjälper företag och organisationer att bygga kampanjer i Marketing Automation verktygen. Vi har jobbat i flera olika system och också tvärfunktionellt mellan de olika ekosystemen.

Genom att anlita oss får ni en flexibel resurs som kan Marketing Automation

Campaign analys

Att analysera och utvärdera ondemand kampanjer kräver att man kan connecta de olika datakällorna som samlar in och genererar data utifrån hela kundresan.

Vi hjälper dig att utvärdera kampanjer utifrån uppsatta mål och önskad affärsnytta

Customer Data Profiling

Att få koll på sin kunddata, variabler, var den finns och hur man kommer åt den med olika tekniker är inte bara lagstadgat enligt GDPR, det skapar också mycket bättre förutsättningar för relevant marknadsföring.

Vi gör en översyn av kunddata, variabler och att det finns tillgängligt utifrån att kunna säga rätt saker vid rätt tillfälle, relevans helt enkelt

Martech Canva

En marknadsförares vardag har blivit mer och mer teknologi, övervägande delen av budget spenderas numer på teknologi i stället för att köpa medieutrymme

Vi hjälper våra kunder att mappa martech kartan mot kundresan. Martech canvasen ger en klar bild över teknologi som finns på plats och vad som potentiellt saknas.

Hyr en Marketing Automation resurs!

Vi har Sveriges största kompetenspool gällande resurser för att jobba operativt med Marketing Automation och datadriven marknadsföring. Hos oss kan du hitta allt från hungriga juniorer som kompletterar sina yrkeshögskolestudier med timanställningar till några av de mest seniora och erfarna konsulterna inom olika områden. Hör av dig så ser vi om vi kan matcha ihop dig med rätt resurs oavsett om det gäller tillfälliga insatser här och nu eller långsiktiga löpande åtaganden