Martech - Customer Data Platforms

Teknologier vi jobbar med

Vi hjälper våra uppdragsgivare utifrån tre huvudsakliga perspektiv och 3 olika teknologier för att samla och strukturera data samt kunna använda den för att exekvera kampanjer och kommunikation på ett effektivt sätt:

Plattformar

Customer Data Platforms

Genom att samla och strukturera data från olika kanaler och olika system kan vi i CDPn strukturera och göra den tillgänglig för att rikta kommunikation

Marketing Automation

Vi har lång erfarenhet av Marketing Automation, olika system, arbetssätt och processer för att lyckas. Sedan 2009 har vi jobbat med att implementera MA system och optimera processer utifrån data som genereras i dialog med kunden

Analys

Analyser skapar ofta grunden till kampanjer och kommunikation som ska optimera upplevelsen för användaren. Vi har modeller för att analysera kundresan och vad man gör i de olika kanalerna och i de olika stegen i kundresan