En serie Webinarier om datadriven marknadsföring

Det finns olika typer av utmaningar inom datadriven marknadsföring. Under flera år har vi utforskat utmaningarna och möjliga lösningar. Nu gör vi våra findings tillgängliga för alla i sen serie av webinarier. Modellen som vi har byggt kring hur man lyckas med datadriven marknadsföring hanterar allt från strategi och organisation till taktiska aktiviteter och tekniska lösningar.

Anmäl dig till det webinarie som du tycker känns mest intressant för dig, eller om du vill ha påminnelse inför varje del. Givetvis kommer webinarierna att finnas tillgängliga att titta på även i efterhand. Men om du deltar vid liveinspelning så har du chansen att ställa frågor och få input till dina frågeställningar och frustrationer. Webinarierna är ca 20 minuter långa och i varje del går vi ganska djupt i respektive del.

Mindwile Modellen

Att lyckas med datadriven marknadsföring handlar inte bara om att välja rätt system och ställa många krav på funktionalitet till teknikleverantören. Det handlar minst lika mycket, kanske tom mer om den egna organisationen, att förankra en syn om ständigt transformation för att varje dag bli lite bättre än vad man var i går.

Under våra uppdrag och den nyfikenhet som tagit sig uttryck i flertalet utbildningar och även en bok så har vi utvecklat en modell för vilka delar som behöver fungera för att man med hjälp av data skall kunna åstadkomma förbättringar i kundupplevelsen.

Bränslet för processen är tillit och långsiktighet, först då kan det bli förbättringar.